Bài viết mới nhất

SPOJ.COM - Thuật toán bài PRADIPSUM - Easy Math

17/10/2018 3 minutes read

Đề bài Zoro là một học sinh tiểu học. Cậu ta thích giải toán. Một ngày nọ, Zoro thử giải một bài toán. Nhưng cậu ta không thể giải quyết nó…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài NABILHACKER - Hack the Password

10/10/2018 13 minutes read

Đề bài Rất nhiều người hỏi mình về vấn đề áp dụng lập trình ở cuộc thi vào các project trong đời sống thực chất là gì? Điều này có vẻ không…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài MMATRIX - SHIFT Operator on Matrix

25/09/2018 6 minutes read

Đề bài Cho ma trận A kích thước nxn gồm các số nguyên, ( 0 ≤ i < n, 0 ≤ j < n ). Thao tác SHIFT tại hàng i ( 0 ≤ i < n ) sẽ dịch…

Đọc thêm

SPOJ.COM - Thuật toán bài SDITSAVL - AVL Tree

07/06/2017 10 minutes read

Đề bài Bài toán này là bài toán mở rộng (với một chút thay đổi) từ bài toán:  SDITSBST . Trong bài toán này, bạn được đưa cho 2 loại query…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài HOTELS - Hotels Along the Croatian Coast

07/12/2016 3 minutes read

Đề bài: Có N khách sạn dọc theo bờ biển Adriatic. Mỗi khách sạn sẽ có một giá tiền riêng. Sroljo đã trúng sổ xố được M tiền. Bây giờ anh ấy…

Đọc thêm

SPOJ.COM – Thuật toán bài IITKWPCO - Create Collections

07/12/2016 4 minutes read

Đề bài: Little Feluda rất thích chơi. Như bạn biết, anh ấy chỉ thích chơi với những con số. Vì vậy anh ấy được đưa cho những số n. Bây giờ…

Đọc thêm
Quay lại
123...16